Câu chuyện hôm nay: Nguồn lợi từ bán tín chỉ carbon rừng của Việt Nam

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang thực sự trở thành thách thức lớn của nhân loại. Trong bối cảnh đáng lo ngại ấy, một công cụ hiệu quả để đo lường và giảm lượng khí nhà kính gây ra từ hoạt động của con người là tín chỉ carbon rừng.

Tín chỉ carbon rừng là được hiểu một cách đơn giản giống chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon dioxide (CO2). Nhờ đặc thù tự nhiên, Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng lớn về tín chỉ carbon rừng với tổng diện tích rừng khoảng 14,7 triệu ha, độ che phủ rừng 42%. Ước tính bình quân mỗi năm rừng Việt Nam có tạo ra khoảng 50-70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng dôi dư, tạo nguồn thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng nếu xuất khẩu thành công.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam