Chương trình 60+: Bạo hành, ngược đãi người cao tuổi, vấn đề không thể bỏ qua trong xã hội già hóa

Tính đến cuối 2022, Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người cao tuổi, nhưng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội chỉ khoảng 35%. Điều này cho thấy phần lớn người cao tuổi tại Việt Nam chưa có nguồn an sinh ổn định. Trong khi đó 95% người già có bệnh, thậm chí mắc bệnh kinh niên, đau ốm thường xuyên chiếm đến 55%.

Chính vì vậy, khi bị con cái ngược đãi, người cao tuổi phải chịu hậu quả rất nặng nề vì không có chỗ dựa về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ người cao tuổi đang tăng lên nhanh chóng trong bối cảnh các mối quan hệ gia đình truyền thống đang trở nên lỏng lẻo đã và sẽ làm cho người cao tuổi trở thành vấn đề xã hội bức xúc.

Việc giải quyết triệt để vấn đề bạo lực gia đình đối với người cao tuổi đòi hỏi sự vào cuộc của hệ thống giáo dục, pháp luật, cộng đồng, gia đình và các cá nhân trong xã hội. Và đây cũng sẽ là nội dung chính của chương trình 60+ hôm nay.

Chúng tôi xin cảm ơn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đồng hành cùng chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo