Chương trình 60+: Nghiên cứu chính sách để đảm bảo 100% người cao tuổi có bảo hiểm y tế

Người cao tuổi luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo sức khỏe, bảo đảm ngày càng tốt hơn các điều kiện để dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Qua đó khẳng định, BHYT đang là điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi chăm lo sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Tuy nhiên, hiện còn không ít người cao tuổi dù đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn không đủ điều kiện, khả năng tài chính để mua thẻ BHYT. Điều này đặt ra yêu cầu cần sớm có chính sách hỗ trợ để đảm bảo 100% người cao tuổi có BHYT. Và đây cũng sẽ là nội dung chính của chương trình 60+ hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo