Chương trình 60+: Quan tâm đáp ứng nhu cầu việc làm của người cao tuổi

Theo dự báo, đến năm 2050, tỷ lệ người cao tuổi ở nước ta là khoảng 27 triệu người, chiếm 1/4 tổng dân số cả nước. Với tuổi nghỉ hưu như hiện nay thì rất nhiều người cao tuổi vẫn còn sức khỏe và khả năng để làm những công việc phù hợp, mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình. Khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số thì việc sử dụng người lao động là người cao tuổi rất cần thiết. Tuy nhiên, thực tế để người cao tuổi tìm được việc làm thật không dễ dàng.

Vậy đâu là rào cản, khó khăn và cần quan tâm cụ thể như thế nào để tiếp tục thu hút và phát huy kỹ năng, kinh nghiệm quý giá của lao động cao tuổi trong xã hội xu hướng già hóa…. Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình 60+ hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo