COP26: Bảo vệ các khu bảo tồn để ứng phó với biến đổi khí hậu

Trái đất đang phải đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng lớn, đó là: Biến đổi khí hậu; suy giảm các hệ sinh thái, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường. Các khủng hoảng này đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Bảo vệ tốt các khu bảo tồn được xem là một trong những giải pháp hiệu quả để ứng phó với những khủng hoảng này. Vậy các khu bảo tồn của Việt Nam đang có thực trạng thế nào và được quản lý ra sao? Chúng ta cần phải lưu ý những gì khi bảo vệ các khu bảo tồn mình đang sở hữu? 

Khu bảo tồn thiên nhiên là vùng đất hay vùng biển đặc biệt được dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc bảo vệ các tài nguyên văn hoá và được quản lý bằng pháp luật hoặc các phương thức hữu hiệu khác. Theo nghĩa hẹp, khu bảo tồn thiên nhiên còn gọi là khu dự trữ tự nhiên và khu bảo toàn loài sinh cảnh, là vùng đất tự nhiên được thành lập nhằm mục đích đảm bảo diễn thế sinh thái tự nhiên.

Căn cứ theo Luật Đa dạng sinh học, hiện có 4 loại khu bảo tồn bao gồm:
- Vườn quốc gia;
- Khu dự trữ thiên nhiên;
- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh
- Khu bảo vệ cảnh quan.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Kim Thanh -

Kim Thoa -

Hiền Trang