Đẩy nhanh xử lý cá nhân đứng tên trên 10 sim điện thoại

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xử lý dứt điểm tình trạng khách hàng cá nhân đứng tên trên 10 SIM. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo tháng 8 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Nhằm kiểm soát, quản lý đối với khách hàng cá nhân, tổ chức có đứng tên nhiều SIM, tới giữa tháng 7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát, làm rõ việc sở hữu đối với 100% thuê bao là tổ chức; xử lý được hơn 20% tổng số giấy tờ đứng tên nhiều SIM đối với khách hàng cá nhân. Dự kiến tới 31/8/2023 hoàn thành việc bảo đảm người đứng tên đăng ký thuê bao chính chủ với số lượng tối đa là 10 SIM. Từ tháng 3/2023 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã lập 82 đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao đối với các chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức/cá nhân đăng ký số lượng lớn sim. Kết quả thanh tra cũng dự kiến sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố trong tháng 8/2023.

 

Ngọc Thiện -

Lê Giang