Để đạt xã nông thôn mới nâng cao còn nhiều thách thức

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua rộng khắp tại các địa phương trên cả nước. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng nông thôn về giao thông, thủy lợi, văn hóa…được sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới.

Tuy nhiên, theo quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ, xã NTM nâng cao phải hoàn thành 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu, tăng 18 chỉ tiêu so với xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 và tăng 26 chỉ tiêu so với xã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước. Đơn cử như tiêu chí số 14 về y tế với tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt từ 40% và tỷ lệ dân số có sổ khám sức khoẻ điện tử phải đạt từ 70%. Điều này đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho các địa phương.

Trạm Y tế xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trung bình một tháng có trên 800 lượt bệnh nhân đến khám. Người dân chủ yếu khám chữa bệnh trực tiếp, chưa tiếp cận với phần mềm khám chữa bệnh từ xa, mặc dù trạm đã cài đặt phần mềm. 

Theo tiêu chí 14 về y tế, các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao phải đạt tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt 40% trở lên và tỷ lệ dân số có sổ khám sức khoẻ điện tử phải đạt từ 70%. Tuy nhiên, phần mềm này nhiều nơi chưa được triển khai cài đặt, người dân chưa tiếp cận được với dịch vụ này.

Huyện Yên Dũng có 3 xã đăng ký về địch NTM nâng cao năm 2022. Hiện, hầu hết mới đạt 16 -17 tiêu chí, một số chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định mới, đặc biệt liên quan đến y tế, tư pháp và môi trường khó hoàn thành. 

Để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, việc hoàn thành các tiêu chí cũng nâng lên so với trước kia. Đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp 4.0 cùng sự chuyển dịch không ngừng, việc các tiêu chí đặc thù như y tế, tư pháp… lại càng cần bắt nhịp xu thế. Với các địa phương, về cơ bản không ngừng nỗ lực để đạt tiêu chí cao hơn, hướng đến kết quả tích cực hơn trong xây dựng nông thôn mới. Và giải quyết rốt ráo khó khăn nội tại sẽ góp phần giúp các địa phương cán đích nông thôn mới nâng cao một cách hiệu quả.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam