Luật do ChatGPT soạn trong 15 giây được thông qua

Hội đồng thành phố Porto Alegre tại Brazil đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự luật về đồng hồ đo nước mà không hề biết rằng đây hoàn toàn là sản phẩm do chatbot AI đề xuất. Thông tin này vừa được Ủy viên hội đồng thành phố Porto Alegre, Ramiro Rosario tiết lộ trên mạng xã hội X (Twitter).

Ủy viên này cho biết, dự thảo luật được chatbot của OpenAI xây dựng trong vòng 15 giây, từ câu lệnh khoảng 250 ký tự: "Tạo ra luật cấp thành phố cho Porto Alegre dưới góc độ cơ quan lập pháp chứ không phải hành pháp, cấm cơ quan quản lý nước thải thành phố tính phí lắp đặt đồng hồ đo nước mới khi chúng bị mất trộm".

Theo Alegre, ông "rất kinh ngạc" khi ChatGPT đưa ra các giải pháp mà chính ông và các cử tri mất nhiều tháng suy nghĩ nhưng không tìm được tiếng nói chung. Trong đó, chatbot của OpenAI đề xuất thời hạn 30 ngày để thành phố thay đồng hồ nước bị đánh cắp, cũng như thêm điều khoản miễn hóa đơn tiền nước nếu thời hạn trên không được đáp ứng.

Dự luật này, sau khi được cơ quan chức năng thực hiện một số thay đổi nhỏ về từ ngữ, đã được cả 36 thành viên của hội đồng phê duyệt. “Sản phẩm” do ChatGPT soạn thảo đã có hiệu lực từ ngày 23/11. Tuy nhiên, việc bí mật thí nghiệm sử dụng AI trong công tác lập pháp khiến một số quan chức thành phố không hài lòng. 

(*) Nguồn: Business Insider

Nhật Linh