Năm học 2023-2024, cả nước thiếu hơn 118.000 giáo viên

Dù đã tuyển mới được hơn 17.000 người, cả nước vẫn thiếu 118.000 giáo viên, chủ yếu ở mầm non. Số thiếu tăng thêm hơn 11.000 người so với năm ngoái.

Thông tin được đưa trong báo cáo Hội nghị tổng kết năm học ngày 18/8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đây là một trong những khó khăn, hạn chế của ngành.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân chính là số trẻ mầm non tăng, tỷ lệ học hai buổi/ngày của học sinh tiểu học cũng cao hơn trước. Ngoài ra, cả nước có hơn 19.300 giáo viên công lập nghỉ hưu và nghỉ việc.

Trong khi đó, công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên chưa sát và không theo kịp thực tế. Việc tuyển dụng giáo viên phổ thông ở các địa phương còn bất cập, chưa kịp thời và thiếu cơ chế thu hút, giữ chân giáo viên gắn bó với nghề.

Từ nay đến năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ để tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị phê duyệt gần 66.000 biên chế giáo viên. Bộ cũng yêu cầu các địa phương tuyển giáo viên theo số biên chế được giao, tham mưu, ban hành chính sách đặc thù của để thầy cô yên tâm công tác.

Nhật Linh