Nhiệt độ gia tăng thúc đẩy sự phát triển của muỗi

Biến đổi khí hậu khiến muỗi sinh sôi nhiều hơn. Đây là nghiên cứu vừa được các nhà khoa học thuộc Đại học Virginia Common-wealth University tiến hành.

Nghiên cứu cho thấy nhiệt độ tăng, thường do biến đổi khí hậu, có thể khiến các loài động vật săn ấu trùng muỗi hoạt động kém hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho ấu trùng muỗi phát triển nhanh hơn. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại một số hồ kè và phát hiện thấy hồ nào có nhiệt độ ấm hơn thì có nhiều ấu trùng muỗi thủy sinh hơn, ngay cả khi có sự hiện diện của những kẻ săn ấu trùng muỗi. Bão và lũ lụt cũng vậy, để lại nhiều vũng nước tù đọng, nơi hầu hết muỗi sinh sản.

QT