Tắt sóng 2G và triển khai 5G là xu thế tất yếu

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trước câu hỏi về lộ trình tắt sóng 2G và triển khai 5G, đại diện cơ quan chức năng đã thông tin về giải pháp để tiến tới tắt hoàn toàn sóng 2G và phát triển mạng 5G tại Việt Nam.

Hiện nay triển khai 5G là xu thế chung trên thế giới. Dự báo đến năm 2030, 56% kết nối di động sẽ qua 5G. Nhiều nhà mạng trên thế giới đã triển khai 5G. Tại Việt Nam, theo quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông vừa được công bố, đến năm 2025, tốc độ 5G đạt 100Mbits và đến năm 2030, mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số.

Vào ngày 8/3, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức đấu giá băng tần 5G - khối băng tần B1 theo hình thức cấp phép. Đây là hình thức đấu giá minh bạch đang được thế giới áp dụng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Hồng Sơn -

Hoàng Minh