Bộ Kế hoạch và Đầu tư bước đầu triển khai 5 nghị quyết được Quốc hội thông qua

Tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã thông qua 5 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, thứ tưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã báo cáo một số vấn đề về công tác triển khai các nghị quyết này.

Cụ thể, đối với Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với bộ ngành liên quan để tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong đó, giao các bộ, ngành liên quan thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…với 71 chỉ tiêu cụ thể. Đối với Nghị quyết 112/2024/QH15 về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn dự phòng chung.

Đặc biệt, để giải quyết khối lượng lớn công việc tạị Nghị quyết 106 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện, giao các bộ, ngành, địa phương chịu trách làm chủ đầu tư các dự án; trong đó phân cấp cho một số địa phương làm chủ đầu tư dự án, qua đó tháo gỡ nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện và đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam