COP28 kêu gọi đạt thỏa thuận về nhiên liệu hóa thạch

Các cuộc thảo luận về tương lai của nhiên liệu hóa thạch nóng lên tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Theo đó, ít nhất 80 quốc gia đã lên tiếng yêu cầu về một thỏa thuận tại COP28 nhằm chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đề xuất giảm dần hoặc loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong những nội dung được đưa vào bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận hành động chống biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề được các quốc đảo tham gia COP28 lần này đặc biệt quan tâm. 

Trám nhiên liệu hóa thạch - bản dự thảo mới nhất được công bố trước đó cho thấy các nước đang cân nhắc một loạt lựa chọn từ việc nhất trí loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trên cơ sở trình độ khoa học tốt nhất hiện có. Theo đó, loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch cho đến việc không đề cập đến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Đây là vấn đề mà các đại biểu từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đang nỗ lực tìm tiếng nói chung tại COP28. Về mặt lý thuyết, một thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào ngày 12/12 - ngày họp cuối cùng của hội nghị.

QT