Hơn 100 dự án ở TP.HCM chưa giải ngân đồng nào

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư công trên địa bàn TP.HCM cho thấy có 101/155 dự án công được giao vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP.HCM chưa giải ngân được đồng nào, dù đã gần hết quý 3. Năm 2023, tổng vốn bồi thường cho 155 dự án ở thành phố khoảng 21.200 tỷ đồng. Hiện, các địa phương giải ngân được hơn 7.600 tỷ (đạt hơn 36%), phần lớn từ dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 13/9 chỉ có 30 dự án đảm bảo tỷ lệ giải ngân, 24 dự án đang chậm. Hơn 100 dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0. Nhiều nhất ở TP.Thủ Đức với 26 dự án, Củ Chi 11, Bình Chánh 10, Hóc Môn 9... Với tỷ lệ này, các địa phương khó hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Ngoài 155 dự án được giao vốn mới trong năm nay, các địa phương đã giải ngân được 3.900 tỷ đồng (khoảng 70%) trong tổng số 5.700 tỷ đồng của 116 dự án chuyển tiếp từ năm ngoái.

Về nguyên nhân giải ngân chậm, Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết do việc thẩm định dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa chính xác, dẫn đến một số dự án sau khi lập xong hồ sơ bị dư ra một khoản không thể giải ngân.

Mặt khác, hệ số điều chỉnh giá đất chậm được duyệt cũng như một số vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Ngoài ra, nơi tái định cư không được bố trí kịp cũng tác động việc duyệt hệ số điều chỉnh giá đất vì hai phần việc này phải thực hiện song song.

(*) Nguồn: VnExpress

Lan Phương