Không bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn

Nhiều ý kiến đề nghị không quy định bắt buộc mà chỉ khuyến khích giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Tiếp thu ý kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh sửa dự thảo luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo hướng: bỏ quy định về các giao dịch bất động sản qua sàn.

Cụ thể, theo nội dung dự thảo thì Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua, cho thuê nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ đồng tình khi không quy định bắt buộc giao dịch qua sàn, và giấy xác nhận qua sàn có thể thay thế, không cần phải qua công chứng.

Tiếp thu ý kiến, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều đại biểu ủng hộ với việc khuyến khích mà không bắt buộc qua sàn giao dịch, đồng thời cần có các quy định nhằm nâng cao năng lực chuyên nghiệp của sàn, chất lượng trình độ của những người hoạt động ở sàn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam