Nông nghiệp Việt Nam: Tạo sinh kế bền vững từ rừng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh “giữ rừng hay hủy hoại rừng đều do con người. Do đó, muốn phát triển rừng bền vững phải giúp người dân gắn với rừng phát triển”.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp cùng các địa phương cũng triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế từ rừng, vừa giúp giữ rừng, vừa hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị những mô hình kinh tế từ rừng đã và đang đem lại thu nhập tốt cho người dân. Tại tỉnh Đắk Lắk, nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương, Hợp tác xã Nấm dược liệu Chư Yang Sin, huyện Krông Bông đã triển khai mô hình trồng nấm Linh chi đỏ dưới tán rừng keo lai. Đến nay, mô hình này đã đem lại hiệu quả, phát huy được thế mạnh của địa phương và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Hà Lan