Tiện ích VNeID mang lại cho công dân số

Nhiều mục tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an trong lộ trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ, ứng dụng VNeID đã được Bộ Công an hoàn thành vượt chỉ tiêu triển khai 10 tiện ích, một số tiện ích đã mang lại giá trị. Những tiện ích số được tích hợp ngày càng nhiều trên nền tảng VNeID góp phần phục vụ phát triển công dân số, xã hội số, Chính phủ số hiện nay.

Trước đây để hoàn tất thủ tục khai sinh, khai tử thường mất nhiều thời gian, phải đi các cơ quan khác nhau. Kể từ ngày 10/7/2023 sự chia sẻ, đồng bộ từ Y tế - Tư pháp – Công an và BHXH, 2 nhóm dịch vụ công liên thông này đã được triển khai trên toàn quốc, đến nay có gần 200.000 lượt liên thông khai sinh và trên 16.000 lượt liên thông khai tử.

Đó chỉ là 1 trong số những hiệu quả từ thực tiễn khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử từ Bộ Công an có sự kết nối chia sẻ 2 chiều, qua đó đã đồng bộ dữ liệu với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương.

Với những nỗ lực không ngừng của Bộ Công an nói riêng, các cơ quan bộ ngành và địa phương trong cả nước nói chung, ứng dụng VNeID phát triển mạnh mẽ thời gian qua, góp phần tạo nên những tiện ích, thuận lợi cho đời sống của người dân, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia, đưa người dân lên môi trường số và hội nhập toàn cầu. 

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Việt Hà