Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 18 nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 26

Sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 26 để xem xét, cho ý kiến đối với 18 nội dung quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để hoàn thành khối lượng lớn công việc đặt ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm việc với tinh thần "hết việc” kể cả phải làm việc ngoài giờ.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong đó, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, đã được chuẩn bị công phu, UBTVQH chủ trương tiếp tục xin ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách về những vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau. Đồng thời, UBTVQH cũng quyết định cho ý kiến thêm tại phiên họp này, để bảo đảm xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm.

Đối với dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), UBTVQH cũng đã cho ý kiến tại phiên họp trước. Đây là dự án luật cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, trực tiếp là Nghị quyết số 28 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, là một trụ cột của an sinh xã hội.

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng cho ý kiến lần đầu đối với một số dự án luật trong đó có dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

UBTVQH cũng cho ý kiến với 3 dự thảo nghị quyết, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội trong đó có dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Gắn liền với đó là dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đối với công tác giám sát, đáng chú ý, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến lần thứ hai với báo cáo kết quả chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội  “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".  

Nhấn mạnh khối lượng công việc là rất lớn, bận rộn và khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan các Ủy viên UBTVQH, tập trung cao độ, bố trí thời gian tham gia phiên họp đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng, có nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện về các nội dung của phiên họp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung -

Quang Sỹ -

Anh Đức