Hỗ trợ nữ giới làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 23/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với dự án Hỗ trợ kỹ thuật ADB tổ chức hội thảo “Sách trắng về Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ”.

Theo “Sách Trắng”, tính đến nay, Việt Nam có 20% doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ, tỷ lệ này ngang với các quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh trong khu vực bao gồm Singapore (24%), Thái Lan (23%) và Indonesia (21%)…. Tuy nhiên, Sách Trắng cũng chỉ ra, hiện nay các doanh nghiệp do nữ làm chủ đa số có quy mô siêu nhỏ và nhỏ; số doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế. Bên cạnh đó, doanh nhân nữ vẫn phải đối diện với các thách thức, rào cản xuất phát từ một số định kiến xã hội và hủ tục truyền thống.

Sách Trắng khuyến nghị cần tăng cường năng lực, kiến thức kinh doanh cho các nữ doanh nhân, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho DNNVV do phụ nữ làm chủ. Cùng với đó, cần tiếp tục lồng ghép vấn đề giới vào các văn bản pháp luật và đo lường dữ liệu phân theo giới tốt hơn. Thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu thay đổi quan niệm xã hội….

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Thế Anh