• 1129 lượt xem
  • 14:03 14/12/2023
  • Kinh tế

Toàn tỉnh Bình Thuận có 118 sản phẩm đạt sao OCOP

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bình Thuận có 118 sản phẩm đạt sao OCOP; trong đó có 82 sản phẩm 3 sao, 34 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 5 sao.

Cụ thể, 118 sản phẩm OCOP của 74 chủ thể gồm có 22 chủ thể là Hợp tác xã, 3 Tổ hợp tác, 25 doanh nghiệp và 24 cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh thuộc các nhóm sản phẩm gồm: Nhóm Thực phẩm thô, sơ chế; nhóm Tinh dầu và thảo dược; nhóm Thực phẩm tươi sống; nhóm Đồ uống có cồn; nhóm thực phẩm chế biến; nhóm Gia vị; nhóm Thủ công mỹ nghệ gia dụng, trang trí và nhóm Chè.

Thông qua chương trình OCOP, nhiều địa phương đã quy hoạch được vùng nguyên liệu đặc sản, nhờ đó tạo điều kiện phát triển các ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống. Các hộ gia đình, các hợp tác xã chủ động chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, có truy xuất nguồn gốc. Hiện công tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP được quan tâm, hỗ trợ kinh phí để triển khai để đưa sản phẩm OCOP Bình Thuận ngày càng vươn xa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Trang -

Triệu Nguyễn