Hỗ trợ doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động thúc đẩy nguồn thu

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 tại phiên họp ngày 1/11, bà Lê Thị Thanh lam, phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang cho rằng, theo việc khơi thông nguồn vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn phát triển và tạo việc làm người lao động là nhiệm vụ cấp thiết. Bởi, điều này không chỉ giúp nền kinh tế phục hồi một cách nhanh chóng mà còn thúc đẩy tăng nguồn thu trong tương lai.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng -

Võ Linh