Không để chồng chéo trong quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ

Sáng 3/4, Đoàn giám sát chuyên đề số 2 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tại buổi giảm sát, một số đại biểu cho rằng việc không phân định rõ cơ quan, tổ chức chủ trì đối với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng như không rõ ràng trong quản lý giao thông giữa quốc lộ và tỉnh lộ, công tác duy tu bảo dưỡng.. dẫn đến tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. 

Giải trình nội dung này Phó bí thư tỉnh uỷ tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường khẳng định công tác phối hợp trong an toàn giao thông thì kể từ khi năm 2008 khi Luật giao thông đường bộ được thông qua và có hiệu lực từ năm 2009 đã không phân rõ được trách nhiệm của các bên và Lào Cai cũng đang gặp khó trong việc xử lý các vấn đề về giao thông.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ hơn việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc quy định về nồng độ cồn; bảo vệ hành lang, hạ tầng giao thông…Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Lào Cai, Đoàn Giám sát sẽ tổng hợp để báo cáo Quốc hội và các bộ, ngành liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Diệu Huyền -

Ngọc Tuấn