Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI

Sáng 14/01, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của trên 400 đại biểu, đại diện cho hơn 9,7 triệu hội viên trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Người cao tuổi thực hiện nhiêm túc, hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn và 2 nhiệm vụ Chính phủ Giao. Hội đã tập hợp 9,7 triệu trên 12 triệu người cao tuổi cả nước tham gia sinh hoạt Hội; 100 xã phường, thị trấn có tổ chức Hội. Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng” thu hút nhiều người cao tuổi tham gia. 

Đã có 650 nghìn người cao tuổi tham gia công tác xã hội cơ sở như Bí thư chi bộ, Tổ trưởng  dân phố, Tổ hòa giải, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; hàng triệu người cao tuổi vẫn làm việc theo khả năng góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, Hội Người cao tuổi các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức Hội trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn: “Hội cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa”.

Cùng với đó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu: Cần đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực người cao tuổi tự chăm sóc; tích cực phát triển nguồn lực của Hội; nhân rộng các loại hình Câu lạc bộ, các cơ sở dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; tập trung sức xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Người cao tuổi và tổ chức Hội tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài; động viên con cháu có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh; chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 93 ủy viên; Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI./.  

Thực hiện : Kim Thanh Cao Hoàng