Biên giới biển đảo quê hương: Hợp tác quốc tế đảm bảo an ninh trên biển

Với tầm quan trọng của biển đối với thương mại quốc tế, vấn đề an ninh hàng hải, tự do hàng hải, hàng không và các luật lệ được cộng đồng quốc tế đồng thuận từ lâu đã đóng vai trò là cơ sở căn bản cho sự thịnh vượng toàn cầu.

Các hoạt động hàng hải, hoạt động kinh tế biển hiện nay phát triển nhanh chóng, không chỉ giới hạn trong phạm vi vùng biển của quốc gia ven biển mà còn mang tính khu vực và toàn cầu. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cũng đang phải đối mặt với những thách thức mới đối với an ninh biển.

Do đó, để xây dựng các vùng biển an ninh, hoà bình, hữu nghị, phát triển, cần có sự phối hợp và hợp tác của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới…

Trong bối cảnh đó, mọi quốc gia đều hướng tới mục tiêu chung: cùng nhau hợp tác để đối phó với các thách thức chung, tăng cường lòng tin, có các biện pháp để ngăn ngừa những rủi ro, quản lý tranh chấp, xung đột và mở rộng các lĩnh vực hợp tác biển, vì hòa bình, ổn định trên các vùng biển, vì lợi ích chung của tất cả các nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!